en

disain-radiator02

Informatsioon

1. SISSEJUHATUS
1.1. Senia G Ltd. (edaspidi teenusepakkuja) haldab oma veebipoodi theradiators.com veebisaidil (edaspidi: veebisait). Selle dokumendiga teavitab teenuseosutaja Kasutajat isikuandmete töötlemisega seotud tingimustest. See privaatsusteatis avalikustab teenuseosutajate kogutava teabe tüübid, nende kasutamise tava ja seaduslikud võimalused, mis kasutajatel on sellise teabe kogumisel.
1.2. Teenuse osutaja - kui andmetöötlusprogramm - väljendab seotust käesoleva teatise õigusliku sisuga. Teenusepakkuja kohustub, et kogu nende info töötlemine ja haldamine vastaks kehtivatele õigusaktidele.
1.3. Teenuse osutaja käitleb kogu isiklikku teavet kasutajate nõusolekul ja vastavalt kehtivatele seadustele.
1.4. Veebisaidi kasutamisel, juurdepääsul või allalaadimisel nõustub Kasutaja nende isikuandmete kogumise ja kasutamisega (nagu allpool kirjeldatud).
1.5. Teenusepakkuja andmetöötluse põhimõtted ja tavad vastavad riiklikele ja Euroopa õigusaktidele, nimelt 1998. aasta andmekaitseseadusele (DPA) ja üldisele andmekaitsemäärusele (GDPR) (EL) 2016/679.
1.6. Teenusepakkuja töötleb isikuandmeid eranditult, kuni nad jõuavad teabe kogumise ja kasutamise eesmärgini. Protsessi käigus järgivad nad kõiki seaduses sätestatud kohustusi.
1.7. Teenusepakkuja on rakendanud turvapoliitikat, reegleid ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta ja kaitsta oma kontrolli all olevat teavet.
1.8. Teenusepakkuja andmetöötlustavadega seotud andmekaitse-eeskirju ja -eeskirju ajakohastatakse pidevalt ja veebisaidile pääseb juurde.
1.9. Teenusepakkuja jätab endale õiguse käesoleva privaatsusteatise ajakohastada. Sellise värskendusega seotud teave avaldatakse veebisaidil.

2. Andmeprotsessori nimi
Senia G Ltd.
5. kontor, ümar maja Dormans Park Road EAST GRINSTEAD West Sussex RH19 2EN
Tel.: + 44 (0) 239 216 0700
Andmekaitse viitenumber: ZA186554

3. PÄDEVUSE ANDMETÖÖTLUS
3.1. Andmetöötluse eesmärk on täita tellija veebilehel tellitud toodete tellimust, kohaletoimetamist ja arve esitamist vastavalt kehtivatele seadustele ja garantiikohustustele.
3.2. Isikuandmeid, mida me kogume ja töötleme:
       - sinu nimi
       - teie postitus- / arveldusaadress
       - teie kohaletoimetamise aadress (kui see erineb posti / arveldusaadressist)
       - sinu emaili aadress
       - teie telefoninumber (id)
3.3. Andmetöötluse õiguslik alus
       3.3.1. Andmete kogumine ja töötlemine toimub vastavalt Kasutaja nõusolekule ning riiklikele ja Euroopa seadustele.
       3.3.2. Kasutaja annab oma nõusoleku - pärast seda, kui on lugenud ja aktsepteerinud käesolevat privaatsusavaldust -, ostes toote veebisaidile.
3.4. Andmetöötluse kestus
       3.4.1. Isikuandmete töötlemine, mille kasutaja on oma ostutellu esitanud, algab ostuga ise ja kestab kuni garantiiaja lõpuni. Veebisaidil müüdavate toodete garantiiperiood on 5-10 aastat, mille määrab kindlaks tootja. Garantiiaeg ilmub igale tootele.
       3.4.2. 3.4.1i sätted ei mõjuta mingil viisil seadusega reguleeritud andmete säilitamise kohustusi. Teenindaja poolt käitatavas veebisaitis salvestatakse esitatud tellimused ja salvestatakse seadusega määratud ajavahemikuks (6 aastat).
3.5. Kasutaja ja andmetöötluse kohta teabe avalikustamine
       3.5.1. Me ei avalikusta teie isikuandmeid teistele osapooltele peale teenuseosutaja ja nende juhtimise; ja kasutage oma andmeid ainult selleks määratud eesmärkidel.
       3.5.2. Hetkel makse
       Veebimakse tehakse kasutaja poolt valitud veebiliidese kaudu. Teenusepakkuja deklareerib, et nad ei näe krediitkaardiandmeid ega oma neile juurdepääsu; andmed kuvatakse ainult kasutaja valitud veebipõhises makseliideses.
       3.5.2.1. Internetis tehtav makse tehakse Internetis, mille valib Kasutaja. Teenusepakkuja deklareerib, et nad ei näe krediitkaardiandmeid ja neil puudub juurdepääs; andmed ilmuvad ainult kasutaja poolt valitud Interneti-makse liidese sees
      3.5.2.2. Interneti-makse eest Kasutaja nõustub, et nende ostmise käigus töödeldud andmed antakse üle internetipõhise makse liidese haldajale. Edastamise eesmärk on tunnistada tehinguid, kaitsta kasutajat pettusekontrolli abil ja saavutada Teenusepakkuja andmetöötlusega määratud eesmärgid.
      3.5.2.3. Meie lepingulised partnerid internetipõhiseks makseks:
     - PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA - 22-24 Boulevard Royal L, 2449 Luxembourg
     - Worldpay UK - Walbrooki hoone, Walbrooki 25, London EC4N 8AF, Suurbritannia
     3.5.3. Isikuandmete töötlejad
     3.5.3.1. Korralduste ja kontode täitmiseks võib teenuseosutaja kasutada andmetöötlusprotsesse (nt kättetoimetamise teenused). Teenusepakkuja ei vastuta selliste osapoolte andmetöötlustavade eest.
     3.5.3.2. Andmete töötlejad:
     - Dachser SE - Thomas-Dachser Straße 2, 87439 Kempten, Saksamaa
     - DHL International UK - Southern Hub, Unit 1, Horton Road, Colnbrook, Berkshire, SL3 0BB, UK
     - DHL Express Italy Srl - Viale Milanofiori Palazzo U / 3 Strada 5, Itaalia
     - Europa Road - Shield Road, Dartford, Kent, DA1 5UR, Suurbritannia
     - Fercam Italia Srl - Via Ettore de Sonnaz, 11, 10121 Torino, Itaalia
     - General Logistics Systems - Saksamaa-Straße 1-7, 36286 Neuenstein, Saksamaa
     - Netteszt Kft - 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21., Ungari
     - Parcelforce kogu maailmas - 25 Caldecotte Lake Dr, Caldecotte, Milton Keynes MK7, Suurbritannia
     - Royal Mail - Pond Street, Sheffield, S98 6HR, Suurbritannia
     - TNT Express (Suurbritannia) - House Holly Lane, Atherstone, Warwickshire CV9 2RY, Suurbritannia
     - Waberer's - Nagykőrösi út 351., 1239 Budapest, Ungari

4. TEABEGA SEOTUD ANDMETÖÖTLEMINE
4.1. Andmetöötluse eesmärk on pakkuda kasutajatele teavet, mida nad enne ostu nõudavad. Teenusepakkuja ei saada soovimatut suhtlust (nt reklaamid, reklaamlehed) oma e-posti aadressile.
4.2. Andmetöötluse õiguslik alus: Kasutaja annab nõusoleku isikuandmete vabatahtliku esitamise teel, kui küsib teavet või pakub teavet.
4.3. Töödeldud andmed sisaldavad järgmisi isikuandmeid:
- sinu nimi
- sinu emaili aadress
4.4. Andmete kogumise ja töötlemise kestus: Teenusepakkuja salvestab ja töötleb isikuandmeid, mis on kogutud teabe või pakkumise taotlemisel ühe aasta jooksul.
4.5. Teie teabe ja andmetöötluse avalikustamine: Teenusepakkuja ei avalikusta teie isikuandmeid teistele osapooltele peale teenuseosutaja ja nende juhtimise; ja kasutab teie andmeid eranditult 4.1-is määratletud eesmärkidel.

5. COOKIES
Teenusepakkuja võib veebisaidi kogemuste täiustamiseks ja isikupärasuseks kasutada küpsiseid. Küpsised annavad teavet külastaja kasutatud arvuti kohta. Teenusepakkuja võib vajadusel kasutada küpsiseid, et koguda kasutaja arvutis teavet, et aidata veebisaidil parandada. Kui neid kasutatakse, laaditakse need küpsised arvutisse ja salvestatakse arvuti kõvakettale. Selline teave ei tuvasta teid isiklikult. See on statistiline teave. Need statistilised andmed ei määra mingeid isikuandmeid. Me ei nõua, et olete nõus küpsistega ja võite küpsised igal ajal keelata. Küpsiste keelamiseks järgige veebibrauseris toodud juhiseid.

6. GOOGLE
6.1. Teenuse pakkuja kasutab Google Analyticsi, Google'i uuesti turundamist, AdWordsi konversioonide jälgimist, et mõõta külastajate arvu ja külastajate käitumist (kui palju nad kulutavad veebisaidile, olenemata sellest, kas need on uued või korduvad külalised, millised leheküljed nad klikivad), reklaami tõhusust ja teha statistilised analüüsid.
6.2. Veebisaidi abil nõustub kasutaja, et 6.1-i loetletud programmid võivad oma seadmesse selliseid küpsiseid asendada ja nõustuda sellega, et teenusepakkuja jälgib nende kasutaja käitumist ja kasutab muid programmide pakutavaid teenuseid.
6.3. 6,1-i loetletud programmid ei kogu isikuandmeid ega saa kasutajaid tuvastada.
6.4. Lisateave Google'i andmetöötluse kohta: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en-GB
6.5. Kasutajal on õigus keelata küpsiste andmete kogumine ja säilitamine igal ajal lingil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

7. FACEBOOK
7.1. Teenusepakkuja võib jagada teatud veebisaidi sisu või tooteid, veebisaidi tutvustusi või veebisaiti facebook.com-is.
7.2. Teenusepakkuja esitab kasutajate nõutud teabe facebook.com kaudu, kuid nad ei koguta kasutajaandmeid. Kuna andmetöötlus toimub facebook.com-s, on andmete töötlemise, parandamise ja kustutamise kestuseks sotsiaalmeedia privaatsuseeskirjad. Facebooki privaatsuspoliitikat saab vaadata aadressil http://www.facebook.com/about/privacy ja
http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
8. Teenusepakkuja ei avalda teie isikuandmeid ühelegi teisele osapoolele, välja arvatud juhtudel, kui seaduse järgi on neil kohustus teie isikuandmeid avalikustada. Teenusepakkuja ei vastuta sellise avalikustamise tagajärgede eest.

9. ANDMEKAITSE
Teenuse osutaja kinnitab, et nad on rakendanud turvapoliitikat, reegleid ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta ja kaitsta nende poolt kontrollitavat tuvastatavat teavet volitamata juurdepääsu eest, ebaõigest kasutamisest või avalikustamisest, volitamata muutmisest, ebaseaduslikust hävitamisest või juhuslikust kadumisest. Kogu personal, kellel on juurdepääs Kasutaja isikuandmete töötlemisele ja on sellega seotud, on kohustatud järgima teabe konfidentsiaalsust.

10. KASUTAJA ÕIGUSED
10.1. Õigus olla informeeritud
Kasutajal on õigus saada teavet oma isikuandmete ja mis tahes ajal Teenindaja poolt töödeldava teabe kohta. Kasutaja soovil on teenuseosutaja kohustatud andma teavet kasutajate andmete, andmete töötlemise eesmärgi, õigusliku aluse, kestuse ja kohta ning millise eesmärgiga need andmed avaldatakse. Kasutaja on kohustatud esitama nõutud teabe kirjalikult 30 päeva jooksul pärast esitamist.
10.2. Õigus parandada, kustutada, piirata töötlemist
         10.2.1. Kasutajal on õigus parandada või kustutada ekslikult salvestatud andmed igal ajal. Teenusepakkuja kustutab andmed 15 tööpäevadel pärast taotluse esitamist - kustutamine ei kehti seadusega reguleeritud andmetöötluse (nt üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete (GAAP) kohta), neid säilitavad teenusepakkuja määrustega ettenähtud kuupäevani.
        10.2.2. Kasutaja võib taotleda ka nende andmete piiramist. Teenusepakkuja piirab isikuandmeid Kasutaja taotlusel või kui kustutamine rikub kasutaja seaduslikke huve vastavalt saadaolevale teabele. Ülalmainitud viisil piiratud isikuandmeid võib töödelda seni, kuni andmete kustutamist piirav kustutamise eesmärk on endiselt olemas.
        10.2.3. Teenuse osutaja teavitab kasutajat ja neid, kellele need andmed töötlemiseks vabastatakse, kustutamiseks või piiramiseks. Teatamisest võidakse loobuda, kui see ei riku kasutaja seaduslikku huvi andmete töötlemise eesmärgi suhtes.
        10.2.4. Juhul, kui Teenusepakkuja ei järgi kasutaja parandamise, kustutamise või piiramise taotlust, peavad nad kirjalikult esitama faktilised ja õiguslikud argumendid paranduse, kustutamise või piirangu andmisest keeldumise kohta 15 päeva jooksul pärast taotluse saamist.
10.3. Õigus esitada vastuväiteid
Kasutajal on õigus oma isikuandmeid töödelda. Kasutaja on kohustatud arutama vastuväidet, tegema otsuse kehtivuse kohta ja teavitama taotlejat niipea kui võimalik, kuid mitte kauem kui 15 päeva pärast esitamist.
10.4. Õigus andmete ülekandmisele
Kasutajal on õigus nõuda, et teenusepakkuja tagastaks varem esitatud isikuandmete koopia. Andmed tuleb esitada üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus esitamise ajal 30 päeva jooksul.

10.5. Teenusepakkuja avalikustab andmete töötlemise kohta teavet ainult juhul, kui Kasutaja esitab oma identiteedi kohta piisavad tõendid.

11. ÕIGUSLIK JÕUSTAMINE
11.1. Kasutaja võib esitada kaebuse allpool toodud aadressil juhul, kui nad leiavad, et nende isikuandmeid on väärkasutatud või teenusepakkuja ei ole oma taotlust rahuldanud.

Senia G Ltd.
5. kontor, ümar maja Dormans Park Road EAST GRINSTEAD West Sussex RH19 2EN
E-mail: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. Javascript peab olema, et vaadata seda.
Tel: + 44 (0) 239 216 0700
https://the-radiators.com/privacy-policy

Infokomissari büroo (ICO).
E-mail: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. Javascript peab olema, et vaadata seda.
Abitelefon: 0303 123 1113 (välismaalt: +44 1625 545 700)
https://ico.org.uk/for-the-public/

11.2. Kasutajal on õigus esitada oma õigused kohtutes juhul, kui Teenuse osutaja on rikkunud andmete töötlemisega seotud õigusnorme või ei ole oma taotlust rahuldanud.

Privaatsusteatis jõustub 22. mail 2018.

Kas soovite osta rohkem kui 4 radiaatorid? Anname teile allahindlusi.

Palun kirjuta meile järgmised andmed:

- Nimi radiaatorid

- Suurused

- Värvid

Anname teile erihinnaga 24 tundi. See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. Javascript peab olema, et vaadata seda.

Kui teil on mingeid tehnilisi küsimusi või vajate lisainfot võtke meiega ühendust e-posti üheski Euroopa keeles:

See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. Javascript peab olema, et vaadata seda.
 
 Palun kasutage toetatud keelte hulka, kui meiega ühendust:
 

Inglise:

+ 44 7874156435, +44 2392160700 (Ühendkuningriik)
+ 353 1 254 2640 (Iirimaa)
Esmaspäev - reede 09: 00-16: 00
https://design-radiator.co.uk

Saksa:

+ 49 1765 7627611, 
Esmaspäev - reede 09: 00-16: 00
https://design-radiatoren.de

Prantsusmaa:

+ 33 6 3145 5711 +32 4773 09361 (Belgia)
Esmaspäev - reede 09: 00-16: 00
https://radiateur-magasin.fr

Hispaania:

+ 34 603355663
Esmaspäev - reede 14: 00-18: 00
https://radiadores-diseno.es/

Rootsi:

+ 46 761 777097
Esmaspäev - reede 9: 00-17: 00
https://design-radiator.se

Ungari keel:

+ 36 30 525 5005
Esmaspäev - reede 9: 00-17: 00
https://design-radiator.hu

Rumeenia keel:

+ 40 755 253 508
Esmaspäev - reede 10: 00-18: 00
https://calorifere-moderne.ro/

Horvaadi / serbia keel

+385 977070027 / +381 621124127
Esmaspäev - reede 10: 00-18: 00
https://radijatori.hr/

Aadress:
Senia Group
5. kontor, ümar maja
Dormansi pargi tee
IDA GRINSTEAD
West Sussex
RH19 2ET
Ühendkuningriik
 + 44 7874156435 + 44 2392160700
 Senia Group kicsi

w-

z GB         z DE          z FR    

Inglise          Deutsch         français    

 

1. KASUTAMINE "THE-RADIATORS.COM"
1.1 See leht sisaldab teavet tingimuste kohta ostud Senia Group Ltd, kes tegutseb the-radiators.com (Ettevõtte nr: 9927154. käibemaks: 256 6136 94). Need tingimused kehtivad mis tahes kaupade / toodete ostmiseks saidilt the-radiators.com. Sisenedes meie kodulehel ja / või tellimuse olete nõus olla seotud kõik tingimused ja poliitika toodud allpool või sees kodulehel. Miski nendes tingimustes mõjutab teie kui tarbija õigused. Palun lugege need tingimused hoolikalt enne tellimist the-radiators.com.
1.2 The-radiators.comOmal äranägemisel, võib muuta, muuta, lisada või eemaldada need tingimused igal ajal ja seetõttu on oluline, et lugeda neid iga kord, kui sooritate ostu järjekorras.

2. HANKELEPING ja maksetingimused
2.1 Kui saadate tellimuse saate automaatse e, mis kinnitab, et tellimus on kätte saadud ja olete teinud makse, kuid ei ole veel sõlmima müügilepingu aktsepteerides seda pakkumist osta. Kõik tellimused kuuluvad need tingimused.
2.2 tellimused veebilehe kaudu esindavad ostupakkumise toode. On üldteada, et iga toode, kui me saadame sulle teise e-posti sees 3 tööpäeviti kinnitada, et selleks on laekunud. Meie aktsepteerimist tellimuse toob olemasolu õiguslikult siduv leping meie vahel. Me jätame endale õiguse lükata tagasi kõik, et mingil põhjusel.
2.3 Tellitavate kaupade eest makstavad hinnad on sätestatud meie veebisaidil. Kõik hinnad on eurodes ilma käibemaksuta. (netohind)
2.4 Me tasu oma kontole makse kättesaamisel tellimuse. the-radiators.com ei saa nõustuda, et seni, kuni makse on laekunud täies ulatuses kõik tooted ja kõik seotud kohaletoimetamise tasu.
2.5 Kuigi me püüame tagada, et kõik hinnad meie kodulehel on täpne, võib esineda vigu. Kus iganes see ei ole võimalik aktsepteerida oma kauba ostmiseks spetsifikatsioon ja kirjeldus märgitud hinnaga, me soovitame teil e-posti teel ning annab teile võimaluse osta kaupu õigel hind märgitud e-posti või tühistamist. Kui sa soovid oma tellimuse ja teil on juba makstud, siis saada toetust.

3. TARNEAEG ja naaseb
3.1 Kõik tarnegraafikud ja tasud kuvatakse selgelt tootekirjeldustes või menüüpunktis 'Ostmine ja kohaletoimetamine'.
3.2 tavaedastus on kättesaadav kõigis Euroopa Liidu (EL) aadressid.
3.3 Me saavutame kaupade aadressile saab määrata üleandmiseks tellimuse. Oluline on, et see aadress on õige. Kõik muudatused oma kohaletoimetamise aadressi pärast oma tellimus on töödeldud saatmisest võib põhjustada täiendavaid haldustasusid.
3.4 Kui teie tellimus sisaldab tootevaliku erinevate tarnetähtajaga, pikim aeganõudev kehtib kogu järjekorras.
3.5 Konkreetsed tarneajad ei saa anda. Toimetaja on tööpäev ER 8am et 5pm. Seda kinnitab the-radiators.com. Tarne on ainult tänavavalgustusasukohta. Kindlustusjuhiste tõttu ei tohi autojuhid - kes tarnivad ise - kaugemal radiaatoreid. Te peate tagama, et radiaatori (de) vedamiseks oleks kohal tarne aadressil piisavalt inimesi. Kuna autojuhid ei ole kindlustatud võtma oma sõidukeid teedel peale üldkasutatavate maanteede, tehakse tarned ainult kõige lähemale juurdepääsetavale kohale. Palun teavitage meid mis tahes ebatavalistest asjaoludest, mis puudutavad teie kohaletoimetamise aadressi.
3.6 Kui olete kohaletoimetamise kuupäeva korraldanud, siis veenduge, et teie või teie heakskiidetud esindaja oleks teie kohaletoimetamise aktsepteerimiseks kättesaadav. Kui meie kohaletoimetamisagent saabub ja pole ühtegi tarne vastuvõtmise võimalust, tekib kahjuks teine ​​kohaletoimetamise tasu või kauba saatmine tarneettevõtte esitatud aadressil.
3.7 Enne kaupade allkirjastamist veenduge, et kõik tooted on kullerikaupa hoolikalt kontrollitud. Kui märkate pakendile väikseid kahjustusi, palun paratamatult see registreerimisel kättetoimetamise lehele (üksikasjalikult kirjeldage kahjustusi). Palun võta fotod ja hoidke pakendit. Kahjustatud kahju korral tagastage kahjustatud kaubad.
3.8 alati kontrollida oma toote jooksul 24 tunni jooksul. Kui toode on leitud vigastatuna või midagi on puudu sellest meile kohe ja kindlasti sees 24 tunni jooksul. Teatamata jätmine meil jooksul 24 tundi lahknevusi, süü või kahju mail võivad kaotada nõuded.
3.9 Palun ärge paigaldage kaupu, et vigastatud. Kui installite kaup, siis peetakse neid aktsepteerinud.
3.10 Sa ei soovitata broneerida paigaldaja või töövõtja kuni oma kauba saabumisest ja on kontrollitud. The-radiators.com ei vastuta mis tahes paigaldaja või töövõtja kulud, kaudse kahju või hüvitise eest kuidagi.
3.11 The-radiators.com teeme kõik endast oleneva, et pakkuda kaupu kuupäeval või kuupäevadel noteeritud, aga selline kuupäev on suunisega, the-radiators.com ei vastuta mingil moel tingitud hilinemine, mis on meie kontrolli alt väljas.

4. Tühistamise ja muutmise
4.1 Radiaatorid esitatud the-radiators.com valmistatakse eraldi, kohandatud vastavalt suuruse ja värvi spetsifikatsioonidele. Seetõttu ei saa tühistada oma erilist tehtud-to-measure järjekorras. Pange tähele, et teie õigus tagastada kaup määratud õigust ei kohaldata käesoleva lepinguga, kui kaup on mitte- laos toodet ja on toodetud teile ja kohandada oma spetsifikatsioonidele.
4.2i värvid võivad erineda monitori seadete tõttu mõnevõrra arvuti või mobiilseadme ekraani värvide poolest. Korraldused tellitud toodete jaoks, sh RAL Classic Colors, mille on kinnitanud the-radiators.com ei saa tühistada.
4.3 The-radiators.com jätab endale õiguse meie vaheline leping üles öelda - isegi pärast seda, kui oleme teile tellimuse kinnitusmeili saatnud - kui:
- Me ei paku oma ala; või
- Ühe või mitme kaupade tellitud oli noteeritud vale hinna tõttu trükiviga või viga hindade kohta saanud meile meie tootjad; või
- Tootja ei suuda pakkuda tellitud radiaatori tõttu tehnoloogiline või muudel põhjustel.
4.4 Kui me teeme tühistada oma lepingu the-radiators.com teavitame Teid e-mail ja uuesti oma kontole krediiti mistahes summa meile oma krediitkaardi võimalikult kiiresti, kuid igal juhul 30 päeva tühistamisest.
4.5 Teil on õigus muuta oma tehtud-to-measure tellimuse 3 päeva. Te peate sellest meile e-posti teel, kui soovite muuta oma lepingu.
4.6 The-radiators.com teavitame teid meili vastuvõtmise muudetud lepingu ja mis tahes uutes tingimustes (nt hind, laevandus tasu või tähtaeg). Teil on õigus keelduda muudetud tingimustel, mille puhul esialgse lepingu / tellimuse taastada; laevandus tähtaega, aga võib muutuda.
4.7 Võite muuta oma kodukorda puudutavaid suuruse, värvi, orientatsioon ja tarvikud radiaator. Võite muuta kütuseliiki teatud radiaator mudelid. Mudeli ja materjali radiaator ei saa muuta.
4.8 Kui te muuta oma tellimuse, võite leida, on muutusi oma kohaletoimetamise aja ja / või hind, mida maksta objekt. Raha võetakse müügihind päeval oled muuta selleks. Kui muudatus toob kaasa madalama müügihinna, the-radiators.com tagastame teile vahe sees 30 päeva.

5. GARANTII
5.1 Kõik radiaatorid ostetud the-radiators.com on kaetud garantiiga tootja. Leiad garantiiaega toote kirjeldus.
5.2 Kui puudusega toode the-radiators.com teavitab tootja probleem. Tootja vastutab remont ebaõnnestus toote või pakkumise asendamine tasuta garantiiaja jooksul. Seda tehakse äranägemisel tootja, milliseid meetmeid võtta.
5.3 Defektne toode saadetakse teie kodus tootja poolt the-radiators.com. Te peate tagama, et defektne toode eemaldatakse küttesüsteemist ja seinast, ohutult pakitud laevandusse ning paigaldatud on parandatud või asendatav toode. The-radiators.com vastutab ainult defektse toote tarnimise eest tootja poolt ning remonti või asendustoote tarnimine tagasi teie kodusse.
5.4 Kui garantiiajal kogu toote lõpeb, garantiiajal remonditud osade aegub samal ajal. Sama kehtib ka täielik asendamine samuti.
5.5 Garantii on kehtiv ja täitmisele, kui tekkinud probleem garantiiaja jooksul on teatatud kohe või mõistliku aja jooksul pärast defekti ilmnemist või ebaedu e the-radiators.com.
5.6 Kõik garantii tingimused tunnistatakse kehtetuks, kui teie või kolmas isik teeb remonti või muudatusi ilma kirjaliku nõusolekuta tootja.
5.7 Käesolev garantii ei kuulu mingil defektid tulenevad mehaaniliste vigastuste, vääramatust jõust, ebaõigest kasutamisest, veonduse ja laonduse kahjutasu, hooletusse jätmise, muutmise või modifitseerimise käigus, vale paigaldamine, keemiliselt agressiivne keskkond ja saastumise sobimatu vedelike või muid elemente. Garantii ei hõlma ka kulumaterjale (hülged), tekitatud kahju kasutades mittestandardseid soojuskandja (nt kasutatud vesi) süsteemis, muda ja korrosioonikahjustused põhjustatud ebaõige puhastamine ja hooldus.
5.8 puhul kaebusi soojustootlus teil on pakkuda sobivaid tingimusi (nõutav kontrolliasutuse poolt) kontrollimiseks kohapeal.
5.9 The-radiators.com ei kanna vastutust remondikulud, süü kontrolli kulude ja kaudsete kahjude või hüvitise, mille põhjuseks lubamatu demonteerimine süsteemi.
5.10 Kui mõni pretensiooni mis tahes kaupade, mis põhineb mingit defekti kvaliteediga või kaupade olukord või nende täitmata jätmine spetsifikatsioon (va seoses eritellimusel täpsustus), teatatakse the-radiators.com vastavalt nende tarnetingimustele the-radiators.com on õigus asendada kauba (või selle osa) tasuta või omal äranägemisel tagastada teile kauba hind (või proportsionaalne osa hindadest), kuid me ei vastuta enam teie eest .

6. VASTUTUS
6.1 Tingimuste liites toodud ohutusteave moodustab Tingimuste lahutamatu osa. Ostu korral tunnustades Tingimusi teate, et olete teadlik ohutus teates määratletud eeskirjadest ja nõustute sellega, et järgite neid. Senia G Ltd loobub vastutusest vigastuste või materiaalse kahju eest, mis on põhjustatud eeskirjade eiramisest.
6.2 Mõlemad pooled vastutab ainult käesoleva lepingu kahjud, mis on mõistlikult ettenähtav tagajärg vastava lepingu rikkumisega. Kumbki pool ei ole mingit kohustust teisele isikule nõude saamata jäänud tulu.
6.3 Me ei vastuta teie jaoks mingi kahju eest, mis sa selle tagajärjel kannatada tahes lepingu rikkumine meie poolt, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsete kahjude teile ja / või kahju vara kolmandate isikute . Igal juhul meie vastutus teie tulenevad otseselt meie hooletuse ei ületa arve kauba väärtus.
6.4 Sa pead järgima ja täitma kõiki kohaldatavaid seadusi ja õigusakte, sealhulgas kõikide vajalike tolli-, impordi- või muu loa osta kaupu meie koduleheküljel. Sisse- ja väljaveo teatud meie kaup Teile võib keelata teatud riigis kehtivatele seadustele. Me ei tee esindamine ja ei vastuta suhtes ekspordi või kauba impordilt ostate.
6.5 Pange tähele, et peate järgima kõiki kohaldatavaid seadusi ja õigusakte ning vajaduse korral olete vastutav selle eest kõik, et ainult vastava kvalifikatsiooniga oskustöölisi tegelevad paigaldada ostetud kaubad meie koduleheküljel. The-radiators.com ei vastuta mingi kahjumi tõttu hooletu või ebakompetentne paigaldus või kaudse kahju või kahju paigaldamine kahjustatud radiaatorid.

 

LISA

OHUTUSTEAVE

Selleks, et vältida õnnetusi hoida järgmisi ohutusnõudeid:
Paigaldus ja hooldus RADIAATORID
• Kõik radiaatorid peavad olema paigaldatud ja hooldatud sertifitseeritud professionaaliga, kes annab tehtud töö kohta seadusliku tagatise.
• Radiaatorid peavad olema paigaldatud ainult tootja poolt etteantud kinnitusdetailide abil.
• Radiaator tuleb seina külge kinnitada; kuna radiaatorid on väga suured, seina ära lõigatud, võivad nad teha ulatuslikke kahjustusi ja tõsiselt inimesi lähedal.
• Radiaatorit saab kinnitada seinale, mis võib oma kaalu kandma. Enne paigaldamist peab eriala tugevdama liiga õhukese ja gipsplaadi seinu.
• Kasuta radiaatoreid rangelt vastavalt nende eesmärgile.
• Radiaatori hoidikud on ette nähtud radiaatori massi ohutuks kandmiseks; sellepärast ärge kunagi lisage sellele lisakoormust, klammerdage seda või jälgi, istuge või seiske seda isegi mõne sekundi jooksul.
• Radiaatorit ei tohiks paigutada mööbli või muu õhu liikumise takistuse alla või selle alla.
• Radiaatorit võib kahjustada raskete esemetega põhjustatud mehaaniline jõud, mistõttu vältige seda mis tahes viisil.
• Kui märkate radiaatoris mingeid kahjustusi, murdusid jne, lülitage see kohe välja või lülitage kütt välja. Elektriliste ja hübriidraadikute puhul eraldage seade elektrist.
KUUM VESI RADIAATORID
• Rikutud või kahjustatud radiaatorid võivad lekitada kuuma vett, mis võib põhjustada tõsiseid põletuskahjustusi. Juhul, kui te ei saa oodata, kuni see jahtub, puudutage kuuma radiaatorit äärmise ettevaatusega.
ELEKTRILISED JA HÜBRIIDI RADIAATORID
• Elektrilisi ja hübriidoreidoreid tuleb käidelda sama ettevaatlikult ja ohutusmeetmetega nagu mis tahes muu elektriline kodumasin.
• Hoidke elektrikaabel terved. Juhtmed ei tohi kuumade radiaatoritega kokku puutuda.
• Elektriliste / hübriidraadioatoritega voolava veega ruumides saab paigaldada ainult elektri- / hübriidradiaatoriga varustatud IP-koodidega määratud aladel. IP-tsoonide joonist võib leida ka nende mudelitega. (IP-kood, rahvusvaheline kaitse tähistus, IEC-standard 60529, mida mõnikord tõlgendatakse kui sisselülitamise kaitse tähistamist, klassifitseerib ja kaitseb sissetungimise vastu tagatud kaitse taset (kehaosad nagu käed ja sõrmed), tolmu, juhuslikku kontakti ja mehaanilistes korpustes olevat vett ja elektrikilbid.)
Peegel- ja klaaspindade RADIAATORID
• Kuigi klaasist ja peegli radiaatoritest valmistatud karastatud klaas on mitmel korral tugevam kui floatklaas ja vastab ELi standarditele, ei pruugi see puruneda, mistõttu peab see olema ettevaatlik (hoolimata asjaolust, et purunemise korral satub see tavaliselt sisse väikesed killud, mis põhjustavad vähem tõenäoliselt tõsiseid vigastusi).
• Ärge laske rasketel ja terilistel esemetel põhjustatud mehaanilist jõudu kahjustada klaasi / peegli pinda.
Laste ohutus
• Kui kütmistemperatuuri pole seadistatud, veenduge, et lapsed jälgiksid radiaatori läheduses. Kuna lapse keha pind on suurem kui täiskasvanu kehas ja nende nahk on tunduvalt õhem, siis kuum radiaator või kuum vesi, mis lekib kahjustatud radiaatorist, võib neile põhjustada raskemaid põletushaavusi.
• Mõnedel radiaatormudelitel on teravad servad, mis võivad samuti põhjustada laste vigastusi. Sel põhjusel, kui te elate lastega või kui lapsed on järelevalveta, paigaldage ainult ümarate servadega radiaatorid.
• Hoidke lapsed elektrilise / hübriidrajaatori juhe kaugusel. Parim lahendus on seinale peidetud traat või juhtmekatte kasutamine.

Palun võta meiega ühendust Kui teil on küsimusi nende tingimuste või kui teil on mingeid märkusi või kaebusi või meie kodulehel.

avada PDF-formaadis

z GB             z DE

 Inglise            Deutsch

Selleks, et vältida õnnetusi hoida järgmisi ohutusnõudeid:

Paigaldus ja hooldus RADIAATORID
• Kõik radiaatorid peavad olema paigaldatud ja hooldatud sertifitseeritud professionaaliga, kes annab tehtud töö kohta seadusliku tagatise.
• Radiaatorid peavad olema paigaldatud ainult tootja poolt etteantud kinnitusdetailide abil.
• Radiaator tuleb seina külge kinnitada; kuna radiaatorid on väga suured, seina ära lõigatud, võivad nad teha ulatuslikke kahjustusi ja tõsiselt inimesi lähedal.
• Radiaatorit saab kinnitada seinale, mis võib oma kaalu kandma. Enne paigaldamist peab eriala tugevdama liiga õhukese ja gipsplaadi seinu.
• Kasuta radiaatoreid rangelt vastavalt nende eesmärgile.
• Radiaatori hoidikud on ette nähtud radiaatori massi ohutuks kandmiseks; sellepärast ärge kunagi lisage sellele lisakoormust, klammerdage seda või jälgi, istuge või seiske seda isegi mõne sekundi jooksul.
• Radiaatorit ei tohiks paigutada mööbli või muu õhu liikumise takistuse alla või selle alla.
• Radiaatorit võib kahjustada raskete esemetega põhjustatud mehaaniline jõud, mistõttu vältige seda mis tahes viisil.
• Kui märkate radiaatoril vigastusi, purunemisi vms, lülitage see koheselt välja või lülitage küte välja. Elektriliste ja kahekütuseliste radiaatorite korral eraldage seade elektrist.

KUUM VESI RADIAATORID
• Rikutud või kahjustatud radiaatorid võivad lekitada kuuma vett, mis võib põhjustada tõsiseid põletuskahjustusi. Juhul, kui te ei saa oodata, kuni see jahtub, puudutage kuuma radiaatorit äärmise ettevaatusega.

Elektri- ja kahe Kütuse RADIAATORID
• Elektri- ja kahekütuselisi radiaatoreid tuleb käsitseda sama ettevaatus- ja ohutusmeetmetega kui mis tahes muid elektrilisi kodumasinaid.
• Hoidke elektrikaabel terved. Juhtmed ei tohi kuumade radiaatoritega kokku puutuda.
• Voolava veega ruumides olevaid elektrilisi / kahekütuselisi radiaatoreid saab paigaldada ainult piirkondadele, mis on määratud iga elektrilise / kahekütuselise radiaatoriga kaasas oleva IP-koodeksi järgi. IP-tsoonide joonise leiate ka nende mudelitega. (IP-kood, rahvusvaheline kaitsemärgis, IEC standard 60529, mida mõnikord tõlgendatakse kui sissetungikaitse märgistust, klassifitseerib ja hindab mehaaniliste kestade sissetungi (kehaosad, nagu käed ja sõrmed), tolmu, juhusliku kokkupuute ja vee eest antavat kaitset ja elektrikarbid.)

 safetypicture

Tsoon1 - ei saa paigaldada termostaadiga ega sisse / välja lülitiga elektriradiaatoreid!

Tsoon2 - elektriradiaatoreid saab paigaldada IPX4 kaitsega.

Peegel- ja klaaspindade RADIAATORID
• Ehkki klaasist ja peegliradiaatorite jaoks kasutatav karastatud klaas on kordi tugevam kui ujuklaas ja vastab EL standarditele, pole see ilmselt purunematu, seetõttu vajab see ettevaatlikkust (hoolimata asjaolust, et purunemisel puruneb tavaliselt sisse väikesed killud, mis tõenäoliselt vähem tõsiseid vigastusi ei tekita.).
• Ärge laske rasketel ja terilistel esemetel põhjustatud mehaanilist jõudu kahjustada klaasi / peegli pinda.

Laste ohutus
• Kui kütmistemperatuuri pole seadistatud, veenduge, et lapsed jälgiksid radiaatori läheduses. Kuna lapse keha pind on suurem kui täiskasvanu kehas ja nende nahk on tunduvalt õhem, siis kuum radiaator või kuum vesi, mis lekib kahjustatud radiaatorist, võib neile põhjustada raskemaid põletushaavusi.
• Mõnedel radiaatormudelitel on teravad servad, mis võivad samuti põhjustada laste vigastusi. Sel põhjusel, kui te elate lastega või kui lapsed on järelevalveta, paigaldage ainult ümarate servadega radiaatorid.
• Hoidke lapsi eemal elektrilise / kahekütuselise radiaatori juhtmest. Parim lahendus on seina peidetud juhtmed või juhtmekatte kasutamine.

▪ Kõik meie veebisaidi hinnad on ilma käibemaksuta eurodes. (netohind)

▪ Maksmine: pangaülekandega, krediit- või deebetkaarte meie makseteenuse pakkuja (PayPal). Kõik tehingud krüpteeritud SSL ja on selle tulemusel 100% turvaline.

▪ Makse andmed, sealhulgas krediitkaardi numbrit tarnitakse otse PayPal. Me ei saa sellist informatsiooni.

▪ Me ei küsi kunagi krediitkaardi andmed ja palume, et te ei tohiks avaldada neid kuidagi www.the-radiators.com.

Edastame:  Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Gibraltar Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, RootsiBosnia ja Hertsegoviina, Makedoonia, Norra, San Marino Serbia, Šveits, Ukraina.

▪ STANDARD A-tarnetasud: 0 € (Austria, Belgia, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Itaalia, Luksemburg, Holland, Slovakkia, Sloveenia, Rootsi)

▪ STANDARD B-tarnekulud: 29 € (Bulgaaria, Taani, Eesti, Kreeka, Iirimaa, Läti, Liechtenstein, Leedu, Monaco, Poola, Portugal, Rumeenia, San Marino, Hispaania) - Tasuta kohaletoimetamine üle 2000 € tellimustele!

▪ STANDARD C-tarnetasud: 59 € (Küpros, Gibraltar, Soome, Malta) - üle 2000 € tellimuste kohaletoimetamine tasuta!

▪ STANDARD D-tarnetasud: 100 € (Bosnia ja Hertsegoviina, Makedoonia, Norra, Serbia, Šveits, Ukraina)

Teised riigid: palun võtke meiega ühendust e-mail: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. Javascript peab olema, et vaadata seda.

Ühendkuningriik SIINSaksamaal ja Austrias SIIN, Prantsusmaa ja Belgia SIIN

Kui teil on küsimusi või vajate lisainfot ärge kartke meiega ühendust võtta e-posti teel: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. Javascript peab olema, et vaadata seda.

Senia Group kicsi

 RAL Classic värvikaardi:

Ral Klassikaline Värvid M

avada PDF-formaadis

RAL klassikaline väike värvikaardi:

STONE radiaatorite värvikaardi:

kivi värvi M

 avada PDF-formaadis

 MALM erilist värvikaardi:

malmist värvid M

 avada PDF-formaadis

 Klaasist värvilaud ainult Dream & Dream Bathi mudelitel:

Unistada radiaatorid klaasi värvid M

 

Puit tüüpi (ainult Monsoon mudelid):

Puidu liigid kaardistada M

 avada PDF-formaadis

 

Sa võid valida radiaatori värvi 200 RAL Classic värve. Pakume teile punase radiaator, must radiaator, koor radiaator, beež radiaator, valge radiaator, hall radiaator, roosa radiaator, kollane radiaator, roheline radiaator, sinine radiaator, oranž radiaator ilma lisatasuta.